Späť

ABTEX s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice

Prevádzka: Rastislavova 68, 040 01 Košice

IČO: 366 00 377 DIČ: 20 220 87 331 IČ DPH: SK20 220 87 331 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 392 191 0796 / 1100 IBAN: SK 08 1100 0000 0029 2191 0796, SWIFT: TATRSKBX  Zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde KE I. oddiel S.r.o. pod číslom 17365/V


Kontakty:

Ing Peter HIRJAK 

konateľ

+421 918 623 958

hirjak@abtex.sk


Jana HANUSKOVÁ

obchodná zástupkyňa

+421 907 948 783

hanuskova@abtex.sk


Ing. Mária JURKOVÁ

marketingová špecialistka

+421 0907 808 005

marketing@abtex.sk


Predajňa:

+421 915 595 575

office@abtex.sk

O nás

História firmy ABTEX, s.r.o. sa začala 26.4.2006 – vznikom chránenej dielne, kedy sme získali od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach „Priznanie postavenia chránenej dielne.“

 

Chránená dielňa je vhodným partnerom veľkých, stredných, ale aj malých spoločností, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov, ktoré v minulosti platili Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto finančné prostriedky sú vynaložené efektívne a hospodárne, nakoľko poskytujú zamestnávateľom protihodnotu v podobe pracovných odevov, ochranných pracovných pomôcok, či reklamného textilu, ktoré majú širokú škálu využitia.


V našej chránenej dielni pracuje 18 profesionálov, ktorí aj napriek svojim zdravotným obmedzeniam vyrábajú kvalitné výrobky.


Významný medzník našej firemnej histórie predstavuje vznik maloobchodnej prevádzky v Košiciach. Svojich prvých zákazníkov sme v maloobchodnej predajni na Rastislavovej 68 privítali 5. marca 2018. Veľkolepé priestory predajne ponúkajú rozšírený sortiment pracovných odevov a osobných ochranných pracovných prostriedkov rôznych značiek, ale aj výrobkov z vlastnej výroby.

Širokým sortimentom kvalitných ochranných pracovných prostriedkov chránime to podstatné - Vaše zdravie.