Kontaktujte nás

PREVÁDZKOVATEĽ

ABTEX s.r.o.

Jenisejská 10, 040 12 Košice

Prevádzka Rastislavova 68, 040 01 Košice

IČO: 366 00 377
DIČ: 20 220 87 331
IČ DPH: SK20 220 87 331

Zapísaná v OR vedenom na Mestskom súde Košice, oddiel S.r.o. pod číslom 17365/V.

Peňažný ústav Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 292 191 0796 / 1100
IBAN: SK 08 1100 0000 0029 2191 0796
SWIFT: TATRSKBX

KONTAKTY

E-shop www.abtex.sk


Predajňa CERVA/ABTEX Rastislavova 68


Ing. Peter HIRJAK konateľ


Ing. Jana PAVELČÁKOVÁ výkonná riaditeľka


Ing. Mária JURKOVÁ marketingová špecialistka

Napíšte Nám
Kontakt Detaily
Abtex - pracovné odevy a OOPP