Chránená dielňa - Náhradné plnenie

Kalkulačka náhradného plnenia

Priemerný evidenčný počet zamestnancov: Počet ZP zamestnancov s postihnutím od 40 % do 70%: Počet ZP zamestnancov s postihnutím nad 70%:

Výsledok


Chýbajúci počet ZP:

Odpočet chránenej dielne potrebný na pokrytie všetkých chýbajúcich ZP zamestnancov:

Odvod za všetkých chýbajúcich ZP zamestnancov pri chýbajúcom odpočte chránenej dielne:

Náhradné plnenie

Každý zamestnávateľ zamestnávajúci minimálne 20 zamestnancov má povinnosť zamestnávať 3,2 % podiel zdravotne postihnutých zamestnancov.

Pokiaľ túto povinnosť nespĺňa, má dve možnosti:

 • zaplatiť povinný odvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého jedného chýbajúceho zdravotne postihnutého zamestnanca
 • alebo zabezpečiť si náhradné plnenie cez zadanie zákazky chránenej dielni.

Od 1.1.2011 platí novela Zákona o službách zamestnanosti, ktorá priniesla významné zmeny v uznávaní náhradného plnenia chránenej dielne:

Odpočet vo výške 100 % z hodnoty bez DPH si môžete uplatniť iba v prípade výrobku zhotoveného chránenou dielňou. Pokiaľ chránená dielňa realizuje činnosť spojenú s nákupom a predajom tovarov, ktoré sama nezhotovuje, odpočet je iba vo výške 10 %.

Ak sa napríklad jedná o zamestnávateľa zamestnávajúceho 100 zamestnancov a žiadneho zdravotne postihnutého (ZP) zamestnanca, situácia je nasledovná:

 • povinnosť zamestnávať ZP zamestnanca: 100 x 3,2 % = 3 ZP zamestnancov
 • potreba náhradného plnenia pre rok 2024: 3 x 1 495 € = 4 485 €.
Chránená dielňa MI

Takýto zamestnávateľ má 4 možnosti riešenia:

 1. Neefektívne riešenie

  Zamestnávateľ uhradí povinný odvod za všetkých chýbajúcich ZP zamestnancov, pričom za vynaložené prostriedky nedostane žiadnu protihodnotu v podobe tovaru. Suma pre rok 2024: 3 x 1 682 € = 5 046 €

 2. Drahé riešenie

  Zamestnávateľ zadá zákazku chránenej dielni, ktorá realizuje iba nákup a predaj tovarov, a teda môže uznať odpočet iba vo výške 10 % z hodnoty bez DPH. Výška zadanej zákazky: 44 850 € bez DPH Odpočet 10 %: 44 850 € x 10 % = 4 485 € - pokrytie 3 chýbajúcich ZP zamestnancov

 3. Kombinované riešenie

  Zamestnávateľ skombinuje nákup výrobkov (100 % odpočet) a tovarov (10 % odpočet). Efektívnosť riešenia, ako aj celková suma vynaložených prostriedkov záleží od pomeru odobraných výrobkov a tovarov.

 4. Najvýhodnejšie riešenie

  Zamestnávateľ zadá zákazku chránenej dielni, ktorá mu zrealizuje svojou vlastnou výrobou dodávku výrobkov, a teda na celú sumu zákazky si uplatní odpočet vo výške 100 %. Výška zadanej zákazky: 4 485 € - pokrytie 3 chýbajúcich ZP zamestnancov.

Chránená dielňa MI

Chránená dielňa Abtex Vám ponúka najvýhodnejšie riešenie problému nezamestnávania ZP zamestnancov. Vďaka tomu, že realizujeme vlastnú výrobu, vieme Vám poskytnúť odpočet vo výške 100 %.

Pri dodávke vlastných výrobkov si zamestnávateľ, ktorý nie je platcom DPH, započíta aj DPH.

Pri dodávke tovarov, ktoré nevyrábame, sa odpočet chránenej dielne vyrátava vo výške 10 % z hodnoty bez DPH bez ohľadu na to, či zamestnávateľ je alebo nie je platcom DPH.